Der arbejdes på en ny udgave af Verden efter 1914.

Kort beskrivelse

Verden efter 1914 giver indsigt i og overblik over centrale problemstillinger i verdenshistorien og åbner for metodisk arbejde med et mangesidigt kildemateriale.

  • 235 interaktive opgaver
  • 370 arbejdsspørgsmål

Se hvad du får adgang til

Forfatter

Carl-Johan Bryld

Kontakt forfatteren

ISBN: 9788761628176. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018